Barnsäkerhet

Barnens upptäckarglädje utsätter dem för farliga situationer som kan vara svåra att förutse. Men genom att vara grundlig med barnsäkerheten sitt hem kan man minimera riskerna. 

När barnet har blivit såpass stort att det för egen maskin kan börja utforska världen blir det extra viktigt att se över barnsäkerheten i sitt hem. Den allra vanligaste platsen som små barn skadar sig på är i hemmet. På konsumentverkets hemsida kan man hitta bra information om vad man ska tänka på för att göra hemmiljön mer barnsäker.

Det allra bästa är att börjar fundera över barnsäkerheten i sitt hem redan under graviditeten. Då får man i lugn och ro möjlighet att se till att ingenting glöms bort. Det blir svårare att tänka klart när man är uttröttad av nattvak så att vara ute i tid är ett vinnande koncept.

Tips:

 • Sätt upp trappgrindar.
 • Montera fast bokhyllor i väggen så de inte kan tippa.
 • Montera upp tipp- och skållningsskydd på spisen.
 • Lås in rengöringsmedel och kemikalier.
 • Förvara mediciner och vitaminer i medicinskåp.
 • Kontrollera att fönstren har barnsäkra reglar.
 • Sätt en spärr på balkongdörren så att barnet inte själv kan öppna dörren.
 • Kontrollera att elutagen är petsäkra.
 • Se till att persienn och markissnören inte hänger ned så att barnet kan fastna i dem och kvävas.
 • Se till att barnet inte kan nå vattenkokaren.
 • Lösa sladdar innebär alltid ett riskmoment eftersom barnet kan fastna i dem och kvävas. Så sätt fast med sladdklamrar eller ta bort de sladdar som kan undvaras.

Hur gärna vi än vill skydda barnen mot skador så kan det hända att olyckan är framme. En bra investering är att gå en kurs i första hjälpen för barn. På så sätt vet man exakt hur man ska agera om något händer.