Att vara föräldraledig

Att bli förälder är en stor händelse och det gäller att ta vara på den tid som kommer. Som alla vet så springer gärna tiden iväg lite allt för fort och snart är barnen stora och livet blir annorlunda. Det föräldraskap som följer innebär att vårt arbete kommer att förändras. Framförallt hur vi väljer att arbeta. Som förälder så har du en lagstadgad rätt till föräldraledighet och ta vara på tiden som föräldraledig.

Rätten till föräldraledighet

Varje förälder har rätten till föräldraledighet, detta är lagstadgat. Beroende på vilken anställning som du innehar så kan det finnas lite olika försäkringar i kollektivavtalet. Är du kommunalt anställd som exempelvis lärare och varit anställd mer än ett år rätt till ett tioprocentigt tillägg som betalas ut i 180 dagar, detta för att täcka upp lönebortfallet i föräldrapenningen. Du kan läsa mer om detta här. Den lagstadgade föräldrapenningen får du alltid och du har tryggheten att veta att du har din anställning och de rättigheter som finns inom ramen för en anställning.

Skaffa rutiner som föräldraledig

Att vara föräldraledig innebär inte att man är ledig som förälder. Det gäller att ta hand om sitt barn med allt vad det innebär. Visserligen så slipper du kliva up och jäkta iväg till ett arbete. Men det gäller att skaffa rutiner som föräldraledig. Den nya lilla människan kanske inte tänker på just rutiner och vaknar när inte du vill och liknande. Här gäller det att få in de rutinerna som passar en nya situation. Det är under föräldraledigheten som ni ska lära känna vandra du och den nya familjemedlemmen. Ta till vara på tiden då den kommer inte att komma tillbaka.